opnt.pl

Usługi geodezyjne

Geodeci zajmują się dwoma rodzajami działań. Pierwsze w nich to dokumentowanie nowych terenów pod względem kartograficznym oraz podział terenu na działki. Drugi obszar prac to weryfikacja istniejącego stanu oraz wprowadzanie zmian adekwatnych do stanu prawnego. Każda ingerencja budowlana w teren wymaga przygotowania geodezyjnego, a następnie udokumentowania zaistniałych zmian. Tego rodzaju usługi wykonuje Biuro Kartograficzno-Geodezyjne MAPA z miejscowości Sosnówka k. Jeleniej Góry. Zakres oferowanych usług został zaprezentowany na stronie internetowej: http://geodezjamapa.jgora.pl. Biuro MAPA wykonuje zlecenia w rejonie Dolnego Śląska oraz w województwach, sąsiadujących z tym regionem.Biuro Geodezyjno-Kartograficzne MAPA Bartłomiej Deres
Liczyrzepy 6a
58-564 Sosnówka
tel. 530 077 778

Zobacz także:

Interesujące warsztaty kreatywne dla dzieci

Interesujące warsztaty kreatywne dla dzieci

Nowoczesny paintball

Nowoczesny paintball

Profesjonalny botox dla ciebie

Profesjonalny botox dla ciebie

Dietetyk Olsztyn

Dietetyk Olsztyn

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP