opnt.pl

Prowadzenie ksiąg rachunkowych we Wrocławiu

Jeżeli interesuje cię biuro, które zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych we Wrocławiu, zapoznaj się z ofertą Biura Rewident. Proponuje ono szeroki wachlarz usług z zakresu księgowości, a także z zakresu doradztwa podatkowego. Każda biznesowa decyzja klienta jest analizowana i określane jest ryzyko. Biuro pracuje w oparciu o innowacyjne programy INSERT GT. Z ich wykorzystaniem dokonywane są comiesięczne bilanse, listy płac, rachunki zysku i strat, wezwania do zapłaty, a także deklaracje podatkowe.

Obszar działania Biura Rewident

Propozycja Biura Rewident jest szeroka i zróżnicowana. Klientom oferowane są:

  • usługi księgowe,
  • usługi kadrowo-płacowe,
  • usługi doradztwa.

Specjaliści zajmują się między innymi prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, prowadzeniem ewidencji ryczałtowych, bieżącym prowadzeniem ewidencji dla potrzeb podatku oraz sporządzaniem deklaracji podatkowych. Klient może ponadto liczyć na profesjonalne sporządzenie list płac, wyliczenie składek ZUS oraz przygotowanie miesięcznych deklaracji. W zakres działalności Biura wchodzi obsługa umów cywilnoprawnych, obsługa w zakresie spraw pracowniczych, a także doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego. Pracownicy Biura podejmują się reprezentowania klientów we wszystkich organach władzy państwowej, przygotowują analizy ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarczych. Wachlarz usług obejmuje udzielanie pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej, a także udzielanie wskazówek co do najlepszej formy opodatkowania.


Biuro Biegłego Rewidenta Pańczak & Lisowska s.c
Mydlana 1 pok.107/108
51-502 Wrocław

Zobacz także:

Przygotowanie dokumentacji transferowej

Przygotowanie dokumentacji transferowej